Servis Inžinierskej Geodézie / Systemes d'Information Géographiques
SlovenskyEnglish
 

 

Motto:  

Moderné technológie si dnes môže kúpiť každý, ale pre našu firmu a naších zákazníkov sú okrem nich ešte dôležitejšie vedomosti, skúseností,kvalita, spoľahlivosť, plnenie termínov a zodpovednosť naších pracovníkov

 

 
O nás

Firma Sigeo spol. s r.o. má sídlo v hlavnom meste Slovenska - v Bratislave. Bola založená v máji roku 1993 a v súčasnosti zamestnáva približne 15 stálych pracovníkov s univerzitným geodetickým vzdelaním a so stredoškolským geodetickým vzdelaním, z toho 3 autorizovaných geodetov a kartografov (najvyššia profesijná geodetická kvalifikácia - Zákon 215/1995 o geodézii a kartografii), s členstvom v Komore geodetov a kartografov - zákon 216/1995 o Komore geodetov a kartografov. Za dlhú dobu, počas ktorej úspešne pôsobíme na slovenskom trhu, sme nazbierali nesmierne množstvo skúseností, ktoré nám dávajú istotu splniť každú požiadavku klienta. Štruktúra a vysoká odbornosť firmy umožňuje dosahovať vysokú kvalitu a efektivitu práce. Sme schopní prispôsobiť sa požiadavkam malých ako aj veľkých zákazníkov. Pôsobíme na celom území Slovenska a sme jazykovo a odborne spôsobilí pôsobiť aj v zahraničí.

Pracujeme s najmodernejšou meračskou, výpočtovovou a zobrazovacou technikou : totálne meracie stanice, družicová súprava Javad/Topcon a Leica, využívajúca globálny družicový polohový systém GNSS (americké GPS družice Navstar a ruské Glonass, metódy static, kinematic, RTK), grafické dvojobrazovkové pracovné stanice, digitálne aj optické meračské súpravy na veľmi presnú niveláciu, elektronické hľadačky na vyhľadávanie podzemných vedení , farebné laserové tlačiarne, plotre umožnujúce tlačiť výkresy veľkosti až do formátu A0 a pod.). Mapovanie a zameriavanie objektov vykonávame aj v 3D a na prianie zákazníka vyhotovujeme aj rôzne formy vizualizácie týchto meraní, vrátane interaktívnej digitálnej vizualizácie 3D máp - virtuálna realita.

Firma Sigeo s.r.o. je aj členom-korešpondentom medzinárodného združenia GEOEXPERT (expertné firmy v geodézii a kartografii) so sídlom v Paríži. 

Pravidelne sa zúčastňujeme aj konferencií, seminárov a školení doma a v zahraničí, kde úspešne prezentujeme výsledky naších prác
Sme schopní komunikovať aj v cudzích jazykoch - anglicky, francúzsky, nemecky.

O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás

Ukážka interaktívnej vizualizácie meraných máp v 3D - Zostrih - the best of
Copyright 2018. SIGEO spol. s r.o.
Račianska 71 832 59 Bratislava
SLOVENSKO
Tel.:      +421-2-4445 8342, 0903-456205, 0903-456202, 0903-405167
Fax:      +421-2-4463 5772
E-mail: sigeo@sigeo.sk
   
Powered by Webcredit s.r.o.