Poskytujeme široké spektrum geodetických a kartografických prác v oblasti inžinierskej geodézie a investičnej výstavby, katastra nehnuteľností a poradenskú činnosť v týchto odboroch v rámci SR.