Firma Sigeo spol. s r.o. má sídlo v hlavnom meste Slovenska – v Bratislave. Bola založená v máji roku 1993 a zamestnáva pracovníkov s univerzitným geodetickým vzdelaním a s úplným stredoškolským geodetickým vzdelaním. Súčasťou nášho tímu sú aj zamestnanci s oprávnením Autorizovaný geodet a kartograf (najvyššia profesijná geodetická kvalifikácia s členstvom v Komore geodetov a kartografov). Za dlhú dobu, počas ktorej úspešne pôsobíme na slovenskom trhu, sme nazbierali nesmierne množstvo skúseností, ktoré nám dávajú istotu splniť každú požiadavku klienta. Štruktúra a vysoká odbornosť firmy umožňuje dosahovať vysokú kvalitu a efektivitu práce. Sme schopní prispôsobiť sa požiadavkam malých ako aj veľkých zákazníkov. 

Pracujeme s najmodernejšou meračskou, výpočtovovou a zobrazovacou technikou : totálne meracie stanice, družicová súprava Javad/Topcon využívajúca globálny družicový polohový systém GPS (americké družice Navstar a ruské Glonass, static, kinematic, RTK), grafické dvojobrazovkové pracovné stanice, digitálne aj optické meračské súpravy na veľmi presnú niveláciu, elektronické hľadačky na vyhľadávanie podzemných vedení , farebné laserové tlačiarne, plotre umožnujúce tlačiť výkresy veľkosti až do formátu A0 a pod.).
Firma Sigeo s.r.o. je aj členom-korešpondentom medzinárodného združenia GEOEXPERT (expertné firmy v geodézii a kartografii) so sídlom v Paríži.